Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
อาร์ทลิงค์ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องเขียนคุณภาพสูง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์ทลิงค์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1994, โดยดำเนินการต่อจากบริษัท หนานหยางบุ๊ค จำกัด และขยายการจัดจำหน่ายจากกรุงเทพฯ ไปยังทุกภาคของประเทศไทย

บริษัท อาร์ทลิงค์ฯ เป็นผู้นำเข้าและขายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ปากกาเคมี,ปากกาเขียนแผ่นใส, ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด, ตรายางหมึกในตัว, ตรายางสำเร็จรูป, แท่นประทับตรา, หมึกอุตสาหกรรม, ยางลบ, แฟ้มพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนอื่นๆ อีกด้วย

บริษัท อาร์ทลิงค์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  Artline , Xstamper และ TAT สินค้าจากบริษัท Shachihata ประเทศญี่ปุ่น , StazOn จากประเทศญี่ปุ่น และผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Schneider จากประเทศเยอรมนี แต่เพียงผู้เดียว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ A-Line และ Libra ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลาย  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีให้กับลูกค้า