Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 314_ภาพปกหมึกเติม_StazOn_PIGMENT_INKER-01.jpg
 • 314_RZ-PIG_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-001_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-001_2.jpg
 • 314_RZ-PIG-011_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-021_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-021_2.jpg
 • 314_RZ-PIG-031_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-031_2.jpg
 • 314_RZ-PIG-051_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-051_2.jpg
 • 314_RZ-PIG-061_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-061_2.jpg
 • 314_RZ-PIG-062_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-071_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-081_1.jpg
 • 314_RZ-PIG-091_1.jpg

หมึกเติมแท่น StazOn Pigment สำหรับปั๊มบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค ขนาด 15 มล. หมึกกันน้ำ นำเข้าจากญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกแบบทึบแสง สีสันสดใส- ขนาดบรรจุ 15 มล.

 • ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn Pigment- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

 • สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท ฯลฯ

 • วิธีการใช้งาน

 • นำน้ำหมึกขวดบีบเป็นจุดทั่วแผ่นซับหมึกและค่อยๆ เกลี่ยให้สีซับลงบนแท่นหมึกจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ หลังจากใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยาล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

 • ระยะเวลาการแห้ง 3 วินาที - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 10 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 270_ปกหมึกเติมแบบแห้งช้า-01.jpg
 • 270_IMG_6325.JPG
 • 270_8fcd645004be209fbd2a5bb575bd6cc2.jpg_560x0q80.jpg
 • 270_2ea136c5ce4e25f8a1a6a5c754e84cd1.jpg
 • 270_StazOn.jpg
 • 270_85433.jpg
 • 270_Fuchsia-Pink.jpg
 • 270_Ultramarine.jpg
 • 270_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg

StazOn หมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 16 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 306_ปกหมึกเติมแบบแห้งเร็ว-01.jpg
 • 306_IMG_6369.JPG
 • 306_RZ-192_2.JPG
 • 306_RZ-191_2.JPG
 • 306_RZ-110_2.JPG
 • 306_RZ-110_1.JPG
 • 306_RZ-191_1.JPG
 • 306_RZ-192_1.JPG
 • 306_b28402bda535678fa291bd4d892aab1d.jpg_560x0q80.jpg
 • 306_8fcd645004be209fbd2a5bb575bd6cc2.jpg_560x0q80.jpg
 • 306_2ea136c5ce4e25f8a1a6a5c754e84cd1.jpg
 • 306_Cotton-White-1.jpg
 • 306_Gold.jpg
 • 306_Silver-1.jpg
 • 306_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 306_StazOn.jpg

STAZON หมึกเติมแท่นประทับตรา สีเมทัลลิค ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 129_STGA-1-01.jpg
 • 129_STSG-1_รวมทุกสี.jpg

STGA-1 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน
 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 130_STGA-3_WH-01.jpg
 • 130_0005319--tat-stsg-3n-330-.jpg

STGA-3 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 131_STSGA-1_BK.jpg
 • 131_STSGA-1_W.jpg
 • 131_STSGA-1_B.jpg
 • 131_STSGA-1_R.jpg
 • 131_STSGA-1_G.jpg
 • 131_STSGA-1_P.jpg
 • 131_STSG-1_รวมทุกสี.jpg

STSGA-1 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 132_STSGA-3_W.jpg
 • 132_STSGA-3_BK.jpg
 • 132_STSGA-3_B.jpg
 • 132_STSGA-3_R.jpg
 • 132_STSGA-3_G.jpg
 • 132_STSGA-3_P.jpg
 • 132_0005319--tat-stsg-3n-330-.jpg

STSGA-3 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไป TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 133_STP.jpg

STP-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 134_stp-3_black.jpg

STP-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 135_STSPA-1_BK-01.jpg

STSPA-1 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 136_STSPA-3_BK-01.jpg
 • 136_STSPA-3.jpg

STSPA-3 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานพลาสติก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมพลาสติก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 137_STM.jpg

STM-1N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 138_stm-3n_black.jpg

STM-3N หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 139_STSMA-1_BK-01.jpg

STSMA-1 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 140_STSMA-3_BK-01.jpg

STSMA-3 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานเหล็ก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 323_M-99A_WH-01.jpg
 • 323_M-99A_YEL-01.jpg

M-99A-1 หมึกอุตสาหกรรม TAT สำหรับงานเหล็กและงานทั่วไป ขนาด 55 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก และ วัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ผ้า หนัง แก้ว ฯลฯ

 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 สี ดังนี้

ราคา : 1,150 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 324_M-3-99A_YEL-01.jpg

M-99A-3 หมึกอุตสาหกรรม TAT สำหรับงานเหล็กและงานทั่วไป ขนาด 330 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมเหล็ก และ วัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ผ้า หนัง แก้ว ฯลฯ

 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด

 • น้ำหมึกคุณภาพสูง แห้งเร็ว สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน

 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 สี ดังนี้

ราคา : 4,570 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 235_NI-130_Black_120_ML-02-02.jpg
 • 235_NI-130+NI-SOL_120_ML-01.jpg
 • 235_NI-130_Blue_120_ML-02.jpg
 • 235_NI-130_Green_120_ML-02.jpg
 • 235_NI-130_Red_120_ML-02.jpg
 • 235_NI-130_White_120_ML-02.jpg

NI-130 หมึกอุตสาหกรรมสำหรับงานทั่วไปนอริส 120 มล.

 • หมึกสำหรับการประทับตราในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น เหล็ก,พลาสติก,ผ้า,โลหะ,ยาง,หนัง,กระเบื้อง,เนื้อไม้,กระจก,แก้ว กระดาษ และอื่นๆ
 • ปริมาณสุทธิ 120 มล./ขวด
 • น้ำหมึกคุณภาพสูง สีเข้มสด ไม่ตกตะกอน
 • กันน้ำ กันแสง กันความร้อน กันน้ำมัน และกันสารเคมี

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 365 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 236_NI-SOL_120_ML-02.jpg
 • 236_NI-130+NI-SOL_120_ML-01.jpg

NI-SOL สารละลายสำหรับเจือจางหมึกนอริส 120 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 120 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 279 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 141_SOL-31A-01.jpg

SOL-31A สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 55 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 142_SOL-3-31A-01.jpg

SOL-3-31A สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 330 มล.

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

 
 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 2,285 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 143_SOL-32A.jpg

SOL-32A สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 55 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 55 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 • แห้งเร็ว

 

 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 570 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 144_SOL-3-32A.jpg

SOL-3-32A สารละลายสำหรับเจือจางหมึก TAT 330 มล.ชนิดแห้งเร็ว

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 330 มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
 • แห้งเร็ว

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 2,285 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 304_StazOn_cleaner.jpg
 • 304_Cleaner-1.jpg
 • 304_Cleaner-2.jpg
 • 304_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0021.jpg
 • 304_StazOn.jpg
 • 304_วิธีใช้_StazOn_cleaner.jpg
 • 304_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0001.jpg
 • 304_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0002.jpg
 • 304_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0003.jpg
 • 304_Un-lnk_Cleaner.jpg

น้ำยาล้างหมึก ล้างหน้ายาง สำหรับเจือจางหมึก STAZON ขนาด 56 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ
 • ปริมาณสุทธิ 56มล./ขวด
 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 275 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 316_SZS-10-0.jpg
 • 316_SZS-10_1.jpg

น้ำยาละลายหมึก สำหรับเจือจางหมึก StazOn ( StazOn Solvent ) ขนาด 10 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 • สามารถนำมาละลายหมึก บนตรายางที่เกิดการแข็งตัว (ไม่ใช่เกิดจากการแห้งเพราะน้ำหมึกหมด) ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • สามารถนำมาใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดตรายาง (โดยหยดลง 2-3 หยด บนตรายาง แล้วทำการเช็ดด้วยทิชชู่) หรือลบหมึกที่ปั๊มลงบนวัสดุที่มีผิวมันได้อีกด้วย

 • สินค้าคุณภาพ ของแท้ 100% นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

 • วิธีการใช้งาน

 • หากหมึกมีการแข็งตัว ให้หยดน้ำยาละลายหมึก StazOn Solvent หยดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อละลายเนื้อหมึก (ประมาณ 1-2 หยด)

 • ข้อระวัง

 • ห้ามหยดในปริมาณมาก เพราะจะทำให้สีของหมึกจางและเสียได้

ราคา : 185 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 363_IMG_0270.JPG
 • 363_IMG_0272-2.jpg
 • 363_IMG_0272.JPG
 • 363_IMG_0273-3.jpg
 • 363_IMG_0271.JPG

AL-130SS สารละลาย สเปรย์ ทำความสะอาดหน้ายาง A-Line ขนาด 60 มล.

สเปรย์ทำความสะอาดหน้ายาง A-Line ขนาด 60 มล.

รุ่น AL-130SS

สะดวกต่อการใช้งาน

ทำความสะอาดได้หมดจด

ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับพกพา

คุณภาพสูง ไม่ทำลายหน้ายาง

สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย

สเปรย์ทำความสะอาดหน้ายาง A-Line ขนาด 60 มล.

รุ่น AL-130SS

สะดวกต่อการใช้งาน

ทำความสะอาดได้หมดจด

ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับพกพา

คุณภาพสูง ไม่ทำลายหน้ายาง

สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย

ราคา : 130 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น