Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 158_691878371872007ERT-MMC.jpg
 • 158_ERT-MMC_with_EK-577.jpg
 • 158_IMG_7957.jpg
 • 158_IMG_7960.jpg
 • 158_IMG_7963_(1).jpg
 • 158_IMG_7967.jpg
 • 158_IMG_7968.jpg
 • 158_IMG_7964.jpg
 • 158_IMG_7966.jpg
 • 158_IMG_7965.jpg

ERT-MMC แปรงลบกระดานแม่เหล็กอาร์ทไลน์

 • ใช้สำหรับการลบกระดานไวท์บอร์ด
 • ด้ามจับเป็นโฟม หน้าแปรงทำมาจากสักหลาด
 • ชนิดแม่เหล็ก สามารถยึดติดกับกระดานไวท์บอร์ด
 • มีช่องตรงกลางสำหรับเสียบปากกา
 • ลบสะอาดไม่ทิ้งคราบ น้ำหนักเบา
 • บรรจุ 16 ชิ้น / กล่อง

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 4 สี ดังนี้

ราคา : 1,425 THB / ชุด

เลือกสี
จำนวน ชุด
 • 159_CR-136.jpg
 • 159_7000193_X2.jpg

CR-136 แปรงลบกระดานเอ-ไลน์

 • ใช้สำหรับลบกระดานไวท์บอร์ด

 • ด้ามจับเป็นพลาสติก น้ำหนักเบา

 • ลบสะอาด ไม่ทิ้งคราบ

ราคา : 155 THB / โหล

จำนวน โหล