Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 121_CS-10.jpg
 • 121_804151514545083Artline-CS10N.jpg
 • 121_Xstamper_Product-refillsteps_13-279x300.jpg
 • 121_CS-10_Black.jpg
 • 121_IMG_8540.jpg
 • 121_IMG_8537.jpg
 • 121_cs-10_purple.jpg
 • 121_IMG_8545.jpg

CS-10N หมึกเติมตรายางหมึกในตัว เอ็กซ์สแตมเปอร์ 10 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว
 • ขนาดบรรจุ 10 มล.
 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 1,320 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 221_QPTLR-10.jpg
 • 221_QPTLR-10_รวม.JPG
 • 221_121_Xstamper_Product-refillsteps_13-279x300.jpg

QTPLR-10 หมึกเติมตรายางหมึกในตัว เอ็กซ์สแตมเปอร์ ควิกซ์ 10 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว

 • ขนาดบรรจุ 10 มล.

 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 1,299 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 218_pic-39-01.jpg
 • 218_pic-38-01.jpg
 • 218_วิธีการเติมน้ำหมึกใส่ตรายาง_CGS.jpg
 • 218_NI-150_Black.jpg
 • 218_NI-150_Red.jpg
 • 218_NI-150_Green.jpg
 • 218_NI-150_Purple.jpg

NI-150 หมึกเติมตรายางหมึกในตัวเอ-ไลน์ 30 มล.

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว

 • ขนาดบรรจุ 30 มล.

 • สีเข้ม คมชัด ไร้สารพิษ

วิธีการเติมหมึก เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 90 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 368_AL-150N_BK-01.jpg
 • 368_AL-301-01.jpg
 • 368_S120_Refill-01.jpg

AL-150N หมึกเติมตรายาง ขนาด 30 มล. หมึกสีเข้ม คมชัด ใช้งานง่าย ปริมาณเยอะคุ้มราคา

 

 • ใช้สำหรับเติมตรายางหมึกในตัว

 • ขนาดบรรจุ 30 มล.

 • สีเข้ม คมชัด ไร้สารพิษ

 • เติมตรายาง หมึกในตัว หมึกสีเข้ม คมชัด ใช้งานง่าย ปริมาณเยอะคุ้มราคา

 • วิธีการเติมหมึก  เปิดส่วนบนตรายางออก หยดหมึกลงไป เพื่อให้หมึกซึมทั่วตรายาง

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 65 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น