Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 76_ESK-20.jpg
 • 76_Mực_lông_dầu_ESK-20.jpg
 • 76_HOW_TO_REFILL_EK-30-710.jpg

ESK-20 หมึกเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์ 20 มล.

 • ใช้สำหรับเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์
 • ขนาดบรรจุ 20 มล.
 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีเติมหมึก หมุนส่วนหัวปากกาออกแล้วเติมหมึกประมาณ 2 มล. ด้วยหลอดดูดหมึก

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 10 สี ดังนี้

ราคา : 855 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 113_ESK-3.jpg
 • 113_HOW_TO_REFILL_EK-30-710.jpg

ESK-3 หมึกเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์ 330 มล.

 • ใช้สำหรับเติมปากกาเคมีอาร์ทไลน์
 • ขนาดบรรจุ 330 มล.
 • หมึกกันน้ำ สีเข้ม คมชัด

 • ไร้สารพิษ

วิธีเติมหมึก หมุนส่วนหัวปากกาออกแล้วเติมหมึกประมาณ 2 มล. ด้วยหลอดดูดหมึก

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 700 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น