Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 319_148_atu-tat_M.jpg

ATU-2 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดกลาง

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 56 X 90 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี

 

ราคา : 1,090 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 320_147_atu-tat_L.jpg

ATU-3 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดใหญ่

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 67 X 106 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี

 

ราคา : 1,330 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 321_146_atu-tat_XL.jpg

ATU-4 แท่นประทับตราไร้หมึก TAT,ขนาดใหญ่พิเศษ

 • ใช้งานร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ TAT
 • ขนาด : 87 X 143 มม.
 • ตลับพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง คงทน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
 • อุ้มหมึกได้มากและนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี

   

 

ราคา : 2,239 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 322_Un-Ink_2pcs.jpg
 • 322_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๒_0031.jpg
 • 322_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๒_0034.jpg

แท่นประทับตราตลับเปล่าไร้หมึก StazOn สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค (ตลับเปล่า)

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ขนาดสินค้า 9.5 X 6.7 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.

- แท่นเปล่าใช้สำหรับเติมหมึก StazOn.

- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ

- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 สี ดังนี้

ราคา : 245 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น