Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 353_ปกรวมตลับเล็ก-01.jpg
 • 353_SZM-81_3.JPG
 • 353_StazOn.jpg
 • 353_StazOn_MIDI_INK_Pad_๒๐๐๔๒๐_0022.jpg
 • 353_SZM-13_3.JPG
 • 353_SZM-31_3.JPG

แท่นประทับตรา STAZON MIDI ขนาดเล็ก สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ขนาดสินค้า 5.5 X 5.5 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 3.5 X 3.5 ซม.

- น้ำหมึกแบบโปร่งแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว

- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ

- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

*** ระยะเวลาแห้ง 3 นาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 9 สี ดังนี้

ราคา : 269 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 309_ภาพปก_StazOn_PIGMENT-01.jpg
 • 309_SZ-PIG-001_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-011_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-021_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-031_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-001_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-051_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-062_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-071_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-081_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-091_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-061_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-001_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-001_2.jpg
 • 309_SZ-PIG-001_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-011_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-011_3-0.jpg
 • 309_SZ-PIG-021_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-021_2.jpg
 • 309_SZ-PIG-021_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-031_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-031_2.jpg
 • 309_SZ-PIG-031_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-051_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-051_2.jpg
 • 309_SZ-PIG-051_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-061_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-061_2.jpg
 • 309_SZ-PIG-061_3.jpg
 • 309_SZ-PIG-062_1.jpg
 • 309_SZ-PIG-062_3-0.jpg
 • 309_SZ-PIG-071_1.jpg

แท่นประทับ StazOn Pigment สำหรับปั๊มบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค หมึกกันน้ำ นำเข้าจากญี่ปุ่น

 • แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
 • ขนาดสินค้า 9.5 X 5.5 ซม.
 • ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 3.5 ซม.
 • น้ำหมึกแบบทึบแสง สีสด หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
 • สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซรามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ
 • วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn
 • น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

 

 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 10 สี ดังนี้

ราคา : 339 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 298_ภาพปก-01.jpg
 • 298_IMG_6250.JPG
 • 298_thumbnail_IMG_6157.jpg
 • 298_85514.jpg
 • 298_85520.jpg
 • 298_86160.jpg
 • 298_85516.jpg
 • 298_StazOn_สีใหม่_3_สี_๒๐๐๔๒๐_0013.jpg
 • 298_StazOn_สีใหม่_3_สี_๒๐๐๔๒๐_0011.jpg
 • 298_Eden-Green.jpg
 • 298_Fuchsia-Pink.jpg
 • 298_Blazing-Red.jpg
 • 298_Ultramarine_Blue.jpg
 • 298_b28402bda535678fa291bd4d892aab1d.jpg_560x0q80.jpg
 • 298_8fcd645004be209fbd2a5bb575bd6cc2.jpg_560x0q80.jpg
 • 298_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 298_IMG_6279.JPG
 • 298_IMG_6282.JPG
 • 298_IMG_6278.JPG
 • 298_IMG_6280.JPG
 • 298_IMG_6276.JPG
 • 298_IMG_6275.JPG
 • 298_IMG_6274.JPG
 • 298_IMG_6273.JPG
 • 298_IMG_6272.JPG
 • 298_IMG_6254.JPG
 • 298_IMG_6256.JPG
 • 298_IMG_6260.JPG
 • 298_IMG_6262.JPG
 • 298_IMG_6264.JPG
 • 298_IMG_6266.JPG
 • 298_IMG_6268.JPG
 • 298_IMG_6270.JPG
 • 298_IMG_6268.JPG
 • 298_IMG_6268.JPG

แท่นประทับตรา StazOn สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

 • แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น 
 • ขนาดสินค้า 9.5 X 6.7 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.
 • น้ำหมึกแบบโปร่งแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
 • สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด
 • *** ระยะเวลาแห้ง 3 นาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 9 สี ดังนี้

ราคา : 339 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 297_ปกตลับใหญ่แห้งเร็ว-01.jpg
 • 297_SZ-191_2.JPG
 • 297_SZ-110_2.JPG
 • 297_SZ-192_2.JPG
 • 297_Cotton-White-1.jpg
 • 297_Gold.jpg
 • 297_Silver-1.jpg
 • 297_86002.jpg
 • 297_86006.jpg
 • 297_86138.jpg
 • 297_86143.jpg
 • 297_b28402bda535678fa291bd4d892aab1d.jpg_560x0q80.jpg
 • 297_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0013.jpg
 • 297_8fcd645004be209fbd2a5bb575bd6cc2.jpg_560x0q80.jpg
 • 297_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 297_SZ-192_1.JPG
 • 297_SZ-110_1.JPG
 • 297_SZ-191_1.JPG
 • 297_ปกตลับใหญ่แห้งเร็ว-01.jpg

StazOnแท่นประทับและหมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาด 15 มล. สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
- ขนาดสินค้า      9.5 X 6.7 ซม.
- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.
- น้ำหมึกแบบทึบแสง หมึกกันน้ำ ทนความเย็นและความร้อนได้ดี แห้งไว
- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ
- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้  StazOn                  
น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป
*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
- น้ำหมึกแบบทึบแสง
- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn 
- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว
- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน 
  กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท ฯลฯ
- วิธีการใช้งาน : นำน้ำหมึกขวดบีบเป็นจุดทั่วแผ่นซับหมึกและค่อยๆ เกลี่ยให้สีซับลงบนแท่นหมึกจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ หลังจากใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยาล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป 
- ระยะเวลาการแห้ง 3 วินาที - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้)

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 459 THB / ชุด

เลือกสี
จำนวน ชุด
 • 302_41.jpg
 • 302_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0017.jpg
 • 302_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0014.jpg
 • 302_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0018.jpg
 • 302_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0019.jpg
 • 302_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0016.jpg
 • 302_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 302_Un-Ink_2pcs.jpg

แท่นประทับตราตลับเปล่าไร้หมึก StazOn สำหรับประทับบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค (ตลับเปล่า)

- แท่นประทับตราคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ขนาดสินค้า 9.5 X 6.7 ซม.- ขนาดแท่นหมึก 7.6 X 4.7 ซม.

- แท่นเปล่าใช้สำหรับเติมหมึก StazOn.

- สามารถประทับตราได้หลากหลายวัสดุ เช่น พลาสติก, โลหะ, หนัง, ยาง, กระดาษเคลือบมัน, เซลามิก, อะคริลิค ไม้,แก้ว และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายชนิด ฯลฯ

- วิธีการใช้งาน : นำตรายางประทับลงบนแท่นประทับตราและประทับลงบนวัสดุที่ต้องการ หลังการใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยางล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

*** ระยะเวลาแห้ง 3 วินาที -5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้) ***

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 สี ดังนี้

ราคา : 245 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 310_ภาพปกหมึกเติม_StazOn_PIGMENT_INKER-01.jpg
 • 310_RZ-PIG_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-001_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-011_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-021_2.jpg
 • 310_RZ-PIG-071_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-051_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-061_2.jpg
 • 310_RZ-PIG-062_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-081_1.jpg
 • 310_RZ-PIG-091_1.jpg

หมึกเติมแท่น StazOn Pigment สำหรับปั๊มบน โลหะ, ผ้า, พลาสติก, ไม้, หนัง และอะคริลิค ขนาด 15 มล. หมึกกันน้ำ นำเข้าจากญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

 • น้ำหมึกแบบทึบแสง สีสันสดใส- ขนาดบรรจุ 15 มล.

 • ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn Pigment- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

 • สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท ฯลฯ

 • วิธีการใช้งาน

 • นำน้ำหมึกขวดบีบเป็นจุดทั่วแผ่นซับหมึกและค่อยๆ เกลี่ยให้สีซับลงบนแท่นหมึกจนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใช้งานได้ หลังจากใช้งาน ควรใช้ StazOn น้ำยาล้างหมึก ทำความสะอาดตัวปั๊มก่อนเก็บใช้งานครั้งต่อไป

 • ระยะเวลาการแห้ง 3 วินาที - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัสดุ, ความชื้น, และปริมาณหมึกที่ใช้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 10 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 305_ปกหมึกเติมแบบแห้งช้า-01.jpg
 • 305_IMG_6325.JPG
 • 305_RZ-13_2.JPG
 • 305_RZ-21_2.JPG
 • 305_RZ-24_2.JPG
 • 305_RZ-31_2.JPG
 • 305_RZ-34-2.JPG
 • 305_RZ-41_2.JPG
 • 305_RZ-52_2.JPG
 • 305_85433.jpg
 • 305_2ea136c5ce4e25f8a1a6a5c754e84cd1.jpg
 • 305_8fcd645004be209fbd2a5bb575bd6cc2.jpg_560x0q80.jpg
 • 305_b28402bda535678fa291bd4d892aab1d.jpg_560x0q80.jpg
 • 305_StazOn.jpg
 • 305_StazOn_สีใหม่_3_สี_๒๐๐๔๒๐_0001.jpg
 • 305_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 305_Eden-Green.jpg
 • 305_Fuchsia-Pink.jpg
 • 305_Blazing-Red.jpg
 • 305_Ultramarine_Blue.jpg

StazOn หมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

 

 

 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 16 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 301_ปกหมึกเติมแบบแห้งเร็ว-01.jpg
 • 301_IMG_6369.JPG
 • 301_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0013.jpg
 • 301_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0012.jpg
 • 301_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0008.jpg
 • 301_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0004.jpg
 • 301_86143.jpg
 • 301_Cotton-White-1.jpg
 • 301_Gold.jpg
 • 301_Silver-1.jpg
 • 301_86160.jpg
 • 301_วิธีการเติมหมึก_StazOn.jpg
 • 301_RZ-191_2.JPG
 • 301_RZ-192_2.JPG
 • 301_RZ-110_2.JPG

StazOn หมึกเติมแท่นประทับตรา สีเมทัลลิค ขนาด 15 มล. ประทับบนพลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้

- น้ำหมึกคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น

- ใช้เติมบนแท่นประทับตรา StazOn

- น้ำหมึกกันน้ำ ทนความร้อน-เย็นได้ แห้งไว

- สามารถใช้ประทับบน พลาสติก, อะคริลิค, โลหะ, หนัง, ไม้, กระดาษเคลือบ, กระดาษโลหะ, โพลิเมอร์, พอร์ซเลน กล่องพลาสติกใสและถุงพลาสติกใส และวัสดุอื่นๆได้หลากหลายประเภท

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 303_StazOn_cleaner.jpg
 • 303_Cleaner.jpg
 • 303_Cleaner-2.jpg
 • 303_StazOn_un-ink+inks+cleaner_๒๐๐๔๒๐_0021.jpg
 • 303_วิธีใช้_StazOn_cleaner.jpg
 • 303_Un-lnk_Cleaner.jpg

สารละลาย สำหรับเจือจางหมึก StazOn ขนาด 56 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 

 • ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง หรือลบรอยประทับต่างๆ

 • ปริมาณสุทธิ 56มล./ขวด

 • ใช้ได้กับทุกพื้นผิว

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ราคา : 275 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 312_SZS-10-0.jpg
 • 312_SZS-10_1.jpg

สารละลาย สำหรับเจือจางหมึก StazOn ( StazOn Solvent ) ขนาด 10 มล.ใช้ละลายหมึกแท่นประทับที่แห้ง ล้างตรายาง

 • สามารถนำมาละลายหมึก บนตรายางที่เกิดการแข็งตัว (ไม่ใช่เกิดจากการแห้งเพราะน้ำหมึกหมด) ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 • สามารถนำมาใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดตรายาง (โดยหยดลง 2-3 หยด บนตรายาง แล้วทำการเช็ดด้วยทิชชู่) หรือลบหมึกที่ปั๊มลงบนวัสดุที่มีผิวมันได้อีกด้วย

 • สินค้าคุณภาพ ของแท้ 100% นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

 • วิธีการใช้งาน

 • หากหมึกมีการแข็งตัว ให้หยดน้ำยาละลายหมึก StazOn Solvent หยดในปริมาณเล็กน้อยเพื่อละลายเนื้อหมึก (ประมาณ 1-2 หยด)

 • ข้อระวัง

 • ห้ามหยดในปริมาณมาก เพราะจะทำให้สีของหมึกจางและเสียได้

ราคา : 185 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 362_IMG_0270.JPG
 • 362_IMG_0272-2.jpg
 • 362_IMG_0271.JPG
 • 362_IMG_0273-3.jpg
 • 362_IMG_0272.JPG

AL-130SS สารละลาย สเปรย์ ทำความสะอาดหน้ายาง A-Line ขนาด 60 มล.

สเปรย์ทำความสะอาดหน้ายาง A-Line ขนาด 60 มล.

รุ่น AL-130SS

สะดวกต่อการใช้งาน

ทำความสะอาดได้หมดจด

ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับพกพา

คุณภาพสูง ไม่ทำลายหน้ายาง

สามารถใช้เช็ดทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วย

ราคา : 130 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น