Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 77_EHJ-1.jpg
 • 77_EHJ_รวม.jpg
 • 77_ESA-2N.jpg
 • 77_EHJ_ESA_รวม.jpg

EHJ-1 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 00

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 40X63 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 990 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 78_EHJ-2.jpg
 • 78_EHJ_รวม.jpg
 • 78_ESA-2N.jpg
 • 78_EHJ_ESA_รวม.jpg

EHJ-2 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 0

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 56X90 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 1,220 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 79_EHJ-3.jpg
 • 79_EHJ_รวม.jpg
 • 79_ESA-2N.jpg
 • 79_EHJ_ESA_รวม.jpg

EHJ-3 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 1

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 67X106 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 1,435 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล
 • 80_EHJ-4.jpg
 • 80_EHJ_รวม.jpg
 • 80_ESA-2N.jpg
 • 80_EHJ_ESA_รวม.jpg

EHJ-4 แท่นประทับตราอาร์ทไลน์ เบอร์ 2

 • แท่นหมึกใช้กับตรายาง

 • ขนาด : 87X143 มม.

 • จากผ้าวัสดุคุณภาพดี สามารถรับแรงกดจากการประทับได้ดี

 • เติมหมึกได้ ใช้งานได้นาน ไม่ยุบ เก็บน้ำหมึกได้ดี ประหยัดหมึก 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 5 สี ดังนี้

ราคา : 3,210 THB / โหล

เลือกสี
จำนวน โหล