Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 204_pic-97-01.jpg
 • 204_pic-99-01.jpg
 • 204_pic-100-01.jpg

FA - ปากการะเบิดผิว แห้งเร็ว

 • ใช้สำหรับวัดค่าความตึงผิวของพื้นผิวต่างๆ ที่ไม่ซึมน้ำ เช่น พลาสติกฟิล์ม, พลาสติก และ เหล็ก เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นผิวที่จะใช้สำหรับงานพิมพ์ และงานเคลือบ
 • มีค่า Dyne ระหว่าง 38-40 Dynes/cm
 • แห้งเร็ว

 วิธีใช้

 1. ใช้ปากกาวาดเป็นเส้นตรงบนพื้นผิวที่ต้องการจากฝั่งหนึ่งไปสุดอีกฝั่งหนึ่ง ให้สังเกตุช่วงกลางๆ เส้น
 2. ถ้าเส้นทึบนานกว่า 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวเท่ากับหรือสูงกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 3. ถ้าเส้นเป็นรอยประก่อนเวลา 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวต่ำกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 4. เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด พื้นผิวที่ทดลองควรมี่ค่าความตึงผิว (Dyne) สูงกว่าค่า Dyne ของวัตถุที่จะนำมาใช้ในการพิมพ์หรือเคลือบพื้นผิวนั้นๆ

ใช้เวลาในการจัดส่ง 10 วันทำการ สั่งขั้นต่ำ 2 โหล (รวมขนาดได้ ขนาดละ 6 ด้าม)                               1 กล่องมี 6 ด้าม 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 2 สี ดังนี้

ขนาดหัวปากกา
Quick Dry 38-40 Dynes/cm

ราคา : 5,780 THB / โหล

เลือกสี
ขนาดหัวปากกา
จำนวน โหล
 • 203_Dyne_รวม-1.jpg
 • 203_pic-99-01.jpg
 • 203_pic-100-01.jpg

FA - ปากการะเบิดผิว

 • ใช้สำหรับวัดค่าความตึงผิวของพื้นผิวต่างๆ ที่ไม่ซึมน้ำ เช่น พลาสติกฟิล์ม, พลาสติก และ เหล็ก เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นผิวที่จะใช้สำหรับงานพิมพ์ และงานเคลือบ
 • มีค่า Dyne ตั้งแต่ 30 ถึง 56 Dynes/cm

 วิธีใช้

 1. ใช้ปากกาวาดเป็นเส้นตรงบนพื้นผิวที่ต้องการจากฝั่งหนึ่งไปสุดอีกฝั่งหนึ่ง ให้สังเกตุช่วงกลางๆ เส้น
 2. ถ้าเส้นทึบนานกว่า 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวเท่ากับหรือสูงกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 3. ถ้าเส้นเป็นรอยประก่อนเวลา 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวต่ำกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 4. เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด พื้นผิวที่ทดลองควรมี่ค่าความตึงผิว (Dyne) สูงกว่าค่า Dyne ของวัตถุที่จะนำมาใช้ในการพิมพ์หรือเคลือบพื้นผิวนั้นๆ

ใช้เวลาในการจัดส่ง 10 วันทำการ สั่งขั้นต่ำ 2 โหล คละขนาดได้ (รวมขนาดได้ ขนาดละ 6 ด้าม)         1 กล่องมี 6 ด้าม 

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ขนาดหัวปากกา
30 Dynes/cm
32 Dynes/cm
34 Dynes/cm
36 Dynes/cm
38 Dynes/cm
40 Dynes/cm
42 Dynes/cm
44 Dynes/cm
46 Dynes/cm
48 Dynes/cm
50 Dynes/cm
52 Dynes/cm
54 Dynes/cm
56 Dynes/cm

ราคา : 5,780 THB / โหล

ขนาดหัวปากกา
จำนวน โหล
 • 205_pic-98-01.jpg

FA - หมึกระเบิดผิว

 • ใช้สำหรับวัดค่าความตึงผิวของพื้นผิวต่างๆ ที่ไม่ซึมน้ำ เช่น พลาสติกฟิล์ม, พลาสติก และ เหล็ก เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นผิวที่จะใช้สำหรับงานพิมพ์ และงานเคลือบ
 • มีค่า Dyne ตั้งแต่ 30 ถึง 56 Dynes/cm

 วิธีใช้

 1. ใช้สำลีก้านจุ่มหมึกแล้ววาดเป็นเส้นตรงบางๆ บนพื้นผิวที่ต้องการจากฝั่งหนึ่งไปสุดอีกฝั่งหนึ่ง ให้สังเกตุช่วงกลางๆ เส้น
 2. ถ้าเส้นทึบนานกว่า 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวเท่ากับหรือสูงกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 3. ถ้าเส้นเป็นรอยประก่อนเวลา 2 วินาที แสดงว่าพื้นผิวมีค่าความตึงผิวต่ำกว่าค่า Dyne ของหมึกปากกา
 4. เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด พื้นผิวที่ทดลองควรมี่ค่าความตึงผิว (Dyne) สูงกว่าค่า Dyne ของวัตถุที่จะนำมาใช้ในการพิมพ์หรือเคลือบพื้นผิวนั้นๆ

ใช้เวลาในการจัดส่ง 10 วันทำการ 

ขนาด 1 Oz (30 ml.)      สั่งขั้นต่ำ  10 ขวด (คละขนาด Dynes ได้)

ขนาด 2 Oz (60 ml.)      สั่งขั้นต่ำ    8 ขวด (คละขนาด Dynes ได้)

ขนาด 4 Oz (120 ml.)    สั่งขั้นต่ำ    5 ขวด (คละขนาด Dynes ได้)

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 1 สี ดังนี้

ขนาดหัวปากกา
30 Dynes/cm
32 Dynes/cm
34 Dynes/cm
36 Dynes/cm
38 Dynes/cm
40 Dynes/cm
42 Dynes/cm
44 Dynes/cm
46 Dynes/cm
48 Dynes/cm
50 Dynes/cm
52 Dynes/cm
54 Dynes/cm
56 Dynes/cm

ปริมาณ ML.
1 Oz (30 ML.) ราคา 1,500 บาท/ขวด
2 Oz (60 ML.) ราคา 1,765 บาท/ขวด
4 Oz (120 ML.) ราคา 2,515 บาท/ขวด

ขนาดหัวปากกา
ปริมาณ ML.
จำนวน ชุด